Huur- en gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de personenbus

De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig B rijbewijs.
De bus mag gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd is en mag niet gebruikt worden voor het deelnemen aan autosport-aktiviteiten. Niet voor vervoer van goederen en/of personen in strijd  met de douanewetten en andere wettelijke bepalingen van de landen waar de bus is of komt. Niet door een bestuurder onder invloed van alcohol, narcotica of bijgedrag be´nvloedende medicijnen. In ieder geval mag het maximaal vastgestelde laadvermogen en trekhaakbelasting niet worden overschreden. 
De bus is wa verzekerd voor het binnen en buitenland met een eigen risico. Kijk hiervoor bij prijzen onder afkoop eigen risico. Verkeersovertredingen en andere wettelijke overtredingen tijdens de huurperiode, zullen naderhand  aan de huurder worden doorberekend.


Inleveren van de bus


U heeft het voertuig met een volle tank meegekregen en dient deze ook weer afgetankt in te leveren. Denk er wel aan dat u diesel tankt. De bus moet worden ingeleverd met alle banden, gereedschappen, autopapieren, accessoires en verdere uitrusting welke aanwezig waren bij uitgifte van de bus.

Tevens wordt de bus ook gecontroleerd op ontstane schade, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.
 

De bus niet zomaar ergens achterlaten

De bus dient u ALTIJD in te leveren op de afgesproken datum en tijd. Doet u dit niet, dan zijn de hieraan verbonden kosten voor uw eigen rekening. 
 

Let Op!!

Vergeet niet bij het inleveren van de bus  het mapje met Anwb- en  kentekenpapieren (en het radiofrontje) af te geven aan de verhuurder. 

WIJ VERZOEKEN U DE BUS WEER SCHOON IN TE LEVEREN!