De bus is WA verzekerd. Het eigen risico bedraagt €1000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico kan voor €10 één dag, voor €25 een weekend en voor €40 een week worden teruggebracht tot €750,00. Voor personen beneden de leeftijd van 23 jaar geldt een eigen risico van €1500,00 per gebeurtenis. Het eigen risico kan voor €10 één dag, voor €25 een weekend en voor €40 een week worden teruggebracht tot €1250,00. Dakschade aan de bus is volledig voor rekening van de huurder, zie hiervoor ook Algemene voorwaarden.